Khymeia sustavi rezultat su procesa kontinuiranih inovacija temeljenih na istraživanju, usmjerenih na zadovoljavanje kliničkih potreba na učinkovit i pouzdan način.

Tehnologije Khymeia usmjerene su na neurološku, ortopedsku i kardiorespiratornu rehabilitaciju.  

VRRS je podijeljen na brojne uređaje za rehabilitaciju i telerehabilitaciju u klinici i u kući bolesnika.

Svi sustavi međusobno su povezani kako bi stvorili moćnu mrežu kliničkih podataka.

Khymeia sustavi pokrivaju 20 rehabilitacijskih modula, 800 kliničkih vježbi I velikim skupom senzora.

VRRS je idealan integrativni alat za terapeutove rehabilitacijske strategije u korist pacijenata, bili oni djeca ili odrasli.

Osim prisutnosti velikog broja rehabilitacijskih protokola, razvijenih kliničkom izvrsnošću, VRRS omogućuje terapeutu kreiranje vlastitih novih vježbi za potpunu personalizaciju iskustva.

VRRS automatski bilježi svaku aktivnost pacijenta, generirajući potpun i objektivan sustav izvještavanja.

Najpotpunija i klinički ispitana tehnologija virtualne stvarnosti za rehabilitaciju i telerehabilitaciju.